1e Spoor

Als uw werknemer zich ziek heeft gemeld, omdat hij of zij niet in staat is om zijn of haar eigen functie uit te oefenen, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat dit ook leidt tot verzuim. Er kunnen immers mogelijkheden zijn voor werknemer om, al dan niet tijdelijk, andere werkzaamheden bij u te verrichten. AD Support wil samen met u en uw werknemer onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om andere werkzaamheden te gaan verrichten. Hierbij wordt met name gelet op de passendheid en belasting van de functie versus de belastbaarheid van de werknemer, zodat de kans op uitval wordt vermeden. Daarnaast verstaat AD Support de kunst om door middel van “jobcarving”  een passende functie voor werknemers te creeren bij de eigen werkgever.