3e Spoor

Wanneer uw (ex)werknemer in de WGA is geraakt, dan rust bij u als werkgever de verplichting om gedurende 10(!) jaar de uitkering van de (ex)werknemer te betalen. Dit gebeurt veelal niet rechtstreeks, maar door een verzekeraar of door het UWV. Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting om ook in deze situatie activiteiten in het kader van re-integratie te verrichten. Het belang van werkgever is dat de schadelast wanneer werknemer weer gaat werken aanmerkelijk lager is dan wanneer de uitkering blijft gehandhaafd. Voor werknemer geldt dat werken meer lonend is dan een uitkering, en dat gaat al vaak op als werknemer gedeeltelijk werkzaamheden gaat verrichten.

AD Support is in staat om ook deze vorm van re-integratie te bieden. AD Support kijkt dan samen met de (ex)werkgever en (ex)werknemer naar de reeds verrichtte activiteiten in het 1e en 2e spoor alvorens te starten met het 3e spoor. In deze trajecten maakt AD Support gebruik van een multi-disciplinaire aanpak, dat wil zeggen dat afhankelijk van de problematiek gebruik wordt gemaakt van een fysiotherapeut of psycholoog om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden in relatie tot de vastgestelde problematiek.