Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek gaat over de vraag of een werknemer in staat is om zijn of haar eigen werk te gaan verrichten. In de praktijk betekent dit dat een werknemer zich arbeidsongeschikt heeft gemeld voor de eigen functie. De bedrijfsarts heeft dit bevestigd en stelt een FML (functionele mogelijkheden lijst) op. Op basis van deze FML doet de arbeidsdeskundige een weging van de belasting (zowel fysiek als mentaal) in de functie, in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer. Wanneer blijkt dat de belasting in de functie de belastbaarheid van de werknemer overschrijdt, dan is er sprake van ongeschiktheid. Echter, in bepaalde situaties waarin een aanpassing in het huidige werk (werkzaamheden of omstandigheden) maken dat de werknemer wel geschikt is voor zijn of haar eigen werk. Wanneer dit niet het geval is, dan onderzoekt  AD Support of er wellicht mogelijkheden zijn voor de werknemer bij de eigen werkgever in een ander functie.  Ook hierbij geldt dat een bestaande functie aangepast zou kunnen worden om deze wel passend voor de werknemer te maken. De mate waarin de aanpassingen redelijk en billijk zijn, worden door de arbeidsdeskundige ingeschat.

Als bovenstaande niet mogelijk is, dan doet de arbeidsdeskundige een inschatting van de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige geeft advies aan werkgever en werknemer welke stappen er gezet zouden moeten worden om het doel (plaatsing bij een andere werkgever) te realiseren.

De werkzaamheden en activiteiten van de arbeidsdeskundige in deze situatie zijn onderdeel van de inspanningen die geleverd moeten worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.