Bezwaar- en beroepszaken

Wanneer u als werkgever of werknemer het niet eens bent met de beslissing die door het UWV is genomen inzake de WIA beoordeling, dan kan AD Support ondersteuning bieden bij het bezwaar en de eventuele beroepszaak.  Hiertoe zoekt AD Support de samenwerking met juristen die specialist zijn op dit gebied, zodat ook de juridische onderbouwing is gegarandeerd.