Dossieronderzoek

Het kan voorkomen dat u als werkgever twijfelt of het dossier van uw zieke werknemer wel volledig is. Heeft u alle stappen doorlopen, zijn er nog losse eindjes in het dossier of moet u als werkgever nog een interventie inzetten?  Wanneer u deze vragen heeft, dan kunt u een beroep doen op AD Support. In een relatief kort tijdsbestek kan AD Support de dossiers van uw werknemers doorlichten en u adviseren over het nemen van de juiste stappen om te komen tot een sluitend en poortwachterproof dossier.