Functie analyse

Een andere belangrijke activiteit van AD Support is maken van functieanalyses. Bij een functieanalyse onderzoekt de arbeidsdeskundige de functie. Er wordt gekeken naar de taken die een werknemer binnen zijn of haar functie moet uitvoeren. Het uitvoeren van deze taken levert een belastingsprofiel op van de functie. Aan de hand van het belastingsprofiel wordt de functie omschreven in termen van persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, fysische arbeidsomgeving, dynamische handelingen, statische houdingen en werktijden.

Een functieanalyse is een generieke beschrijving van de functie en kan derhalve gebruikt worden voor alle werknemers die deze functie uitoefenen. Daarnaast kan met een goede functieanalyse ook de passendheid van de functie worden beoordeeld, bijvoorbeeld in het kader van een arbeidsdeskundig onderzoek.