Letselschade

AD Support kan ook ingeschakeld worden in het geval er sprake is van letselschade. Wanneer het slachtoffer van een ongeval gedeeltelijk of geheel niet meer in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, dan kan AD Support beoordelen wat de mate van ongeschiktheid is, het verlies van inkomsten vaststellen en een rol spelen bij de eventuele re-integratie van het slachtoffer.