Outplacement

Outplacement is het proces waarbij met ontslag bedreigde werknemer, op kosten van de werkgever, wordt begeleid in het vinden van een nieuwe baan. Een belangrijk onderdeel van outplacement is de aandacht voor het verlies van de baan van werknemer. Het is belangrijk dat werknemer dit verlies goed verwerkt en zijn aandacht kan richten op het zoeken naar een passende baan bij een andere werkgever. Andere onderdelen van het outplacementtraject zijn: loopbaanorientatie, sollicitatie- en presentatiebegeleiding,  jobhunting, vacaturesearch, acquisitie, plaatsing en nazorg.