Werkplek onderzoek

Een andere belangrijke activiteit van AD Support is het verrichten van werkplekonderzoeken. Bij een werkplekonderzoek bestudeert de arbeidsdeskundige de werkplek van de werknemer en zet dit af tegen ergonomische maatstaven in combinatie met eventueel een belastbaarheidsprofiel van de werknemer. Wanneer blijkt dat de werkplek niet voldoet, dan zal de arbeidsdeskundige een voorstel ter verbetering doen aan de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan een aangepaste (auto)stoel, documentenhouder, beeldschermbril, spraakherkenningssysteem etc.

Doel van de inzet van een werkplekonderzoek en het doen van aanpassingen moet gezocht worden in de preventieve sfeer. Het is voor zowel werkgever als werknemer niet wenselijk dat een werknemer uitvalt als gevolg van een werkplek die aangepast had kunnen worden om de uitval te voorkomen.